Seznam všech výherců soutěže SUDOKU 2017

Jméno Příjmení Město
Monika Bauerová Praha 8
Martina Bayerová Nový Jičín
František Běhounek Holice
Daniel Belčev Praha
Dana Blažková Hodonín
Eva Brůžková Brno
Věra Bydžovská Hodonín
Jiří Čermák Brandýs nad Labem
Lída Čevelová Brno
Lenka Dulínková Ostrava
Lucie Dušková Humpolec
Zdeňka Fárová Veselí nad Lužnicí
Monika Flegrová Neratovice
Jaroslav Grygar Ostrava-Habrůvka
Iveta Hanáková Ostrava-Poruba
Milan Hanik Ústí nad Orlicí
Ivana Hanslová Bystřice
Milena Holcnerová Benešov
Marie Hubáčková Vracov
Miroslava Chrastinová Hulín
Zuzana Izáková Dobruška
Pavla Kasalová Kynšperk nad Ohří
František Kessner Brno
Petr Klidný Praha
Kateřina Kolorosová Český Brod
Kamila Konečná Telnice U Brna
Hana Kosová Humpolec
Milada Kosová Třinec
Karel Košťál Nové Město nad Metují
Marie Kovaříková Břeclav
Miluše Králová Předměřice nad Jizerou
Martina Krátká Valeč
Dagmar Krejsová Hodonín
Aneta Krejsová Hodonín
Jana Krištofová Nové Město nad Metují
Hana Krištofová ml. Česká Skalice
Zdenka Krtilová Dobruška
Anna Křížová Kout na Šumavě
Ludmila Kubánková Mikulov
Josef Kubík Nové Město nad Metují
Tomáš Kulhavý Pardubice
Věra Lelková Úpice
Zdeněk Letocha Hodonín
Zuzana Lichtenbergerová Hradec Králové
Martin Lukeš Vlašim
Veronika Magaňová Bučovice
Olga Machová Domažlice
Jiřina Malíková Mikulov
Miloš Malý Dobruška
Marcela Marková Nové Město nad Metují
Eva Matlasová Veselí nad Lužnicí
Zdeňka Melusinová Pacov
Marcela Michlová Opočno
Marcela Múková Tábor
Karel Novotný Ždár nad Sázavou
Jan Novotný Benešov
Jitka Ornstová Brandýs nad Labem
Petra Pálková Kvasice
Lenka Paštiková Opočno
Jana Pavelcová Otrokovice
Matěj Pavlata Mikulov
Petr Pavlorek Ostravice
Hana Peclová Brno
Tomáš Perlík Spálené Poříčí
František Plaček Ostrava-Habrůvka
Natálie Pohlová Třinec
Tereza Polešová Holice
Barbora Poštulková Hranice
Ilja Procházková Prostějov
Vladimír Přidal Ořechov u Brna
Blanka Příhodová Písek
Karla Pšenicová Nový Jičín
Lea Ripplová Mladá Vožice
Zdeněk Smrkový Praha
Tomáš Somr Vracov
Dagmar Somrová Vracov
Karel Spěvák Třemošnice
Jiří Stieber Kdyně
František Strouhal Prostějov
Pavlína Szotkowská Ostrava-Hrabůvka
Jarmila Šímová Veselí nad Lužnicí
Zdenka Šípková Hulín
Jarmila Šlápotová Jindřichův Hradec
Petra Šmahová Rasošky
Tomáš Šolc Bučovice
Barbora Šottová Praha 8-Čimice
Kateřina Španielová Jaroměř
Josef Šprincl Jindřichův Hradec
Dáňa Šprinclová Jindřichův Hradec
Marie Šrámková Rychnov nad Kněžnou
Jaroslav Šulc Kněžmost
Václav Švácha Plzeň
Milan Švestka Ústí nad Orlicí
Eva Tomanová Vlašim
Jaroslav Tvrdík Prostějov
Jana Vaňková Opočno
Jana Zapletalová Kvasice
Václav Zbořil Ostrava-Habrůvka
Jitka Zilvarová Náchod
Jan Žák Strakonice

PRAVIDLA REKLAMNÍ SOUTĚŽE “SUDOKU” a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky reklamní soutěže (dále jen „soutěž”):

  1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost Cemio Switzerland, s.r.o. IČ: 27944905, sídlo společnosti: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí; 500 02 Hradec Králové, Česká republika, Vedeno Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31599 (dále jen „Pořadatel”).

  1. Doba trvání soutěže

2.1. Doba trvání soutěže SUDOKU je stanovena na období od 9. 10. 2017 08:00 do 31. 10. 2017 24:00.

  1. Základní principy soutěže

3.1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

3.2. Výhrou v soutěži je 100 x Cemio balíček produktů. Cemio balíček produktů obsahuje: 1x Cemio Slizáčci Dětský multivitamin se syrovátkou, 100+30 tablet a 1x Cemio Multivitamin se zázvorem, 30+10 tablet.

3.3. O výhercích soutěže bude rozhodnuto losem. Po skončení soutěže Pořadatel vylosuje 100 náhodných výherců. Více podrobností o principu soutěže je uvedeno dále v těchto Pravidlech.

3.4. Adresa pro doručování správných odpovědí je: info@cemio.net

  1. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky (dále jen „soutěžící”). Používáme-li v těchto pravidlech označení výherce nebo soutěžící v jednotném nebo množném čísle, vztahuje se toto označení jak na mužské, tak ženské účastníky soutěže.

4.2. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Zapojení se do soutěže z více emailových adres je zakázáno a vede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Ze soutěže budou vyloučeni zejména soutěžící používající falešné nebo fiktivní účty, emaily a soutěžící, kteří uvedli nepravdivé nebo smyšlené údaje.

4.3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání čísel ve žlutých polích sudoku v reklamním letáku CEMIO podzim 2017 na adresu Pořadatele (viz bod 3.4.) a uvedení dalších požadovaných údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště).

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

  1. Princip soutěže

5.1. Princip soutěže spočívá ve správném vyřešení tajenky SUDOKU, která je obsažena v reklamním letáku CEMIO podzim 2017, který vyjde a bude distribuován dne 9. – 11. 10. 2017

5.2. Výhru v soutěži získá 100 soutěžících, vylosovaných Pořadatelem, kteří správně vyřeší SUDOKU a dále splní podmínky účasti soutěže (viz bod 4)

5.3. Pro získání výhry v soutěži není rozhodující čas doručení odpovědi, ale správnost zaslaných čísel uvedených ve vybraných polích SUDOKU v letáku Cemio podzim 2017.

  1. Průběh soutěže

6.1. Soutěž probíhá prostřednictvím reklamního letáku CEMIO podzim 2017.

6.2. Principem soutěže je správně vyřešit SUDOKU v reklamním letáku CEMIO podzim 2017. Čísla ve žlutých polích následně zaslat Pořadateli na adresu uvedenou v bodu 3.4. Letáky jsou zdarma dostupné na vybraných lékárnách.

  1. Výhry v soutěži

7.1. Soutěžící, kteří zašlou správnou odpověď a budou vylosováni Pořadatelem, vyhrávají 1x produktový balíček Cemio specifikovaný v bodu 3.2.

7.3. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně Pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

7.4. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím. Tato soutěž má povahu hry a výhry tudíž nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

7.5. Jednou z podmínek získání výhry je uvedení kontaktní adresy. Na tuto adresu budou soutěžícím po ukončení soutěže nejpozději do 30 pracovních dnů zaslány výhry prostřednictvím kurýrní služby PPL. Neuvedení kontaktní adresy povede k zániku nároku na výhru. V případě, že soutěžící nepřevezme výhru od kurýrní služby PPL, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena.

7.6. Ve sporných případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

  1. Osobní údaje

8.1. Soutěžící uděluje přihlášením se do soutěže Pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, pro marketingové a propagační účely a za účelem nabízení produktů a služeb, a to na dobu 5 let od prvního přihlášení. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon”). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, a adresa bydliště zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel: společnost Cemio Switzerland, s.r.o.

8.2. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 5 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených Pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

8.3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

8.4. Soutěžící odesláním odpovědi uděluje Pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let ode dne začátku soutěže. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv odvolat zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu Pořadatele info@cemio.net s uvedením slova „Nezasílat” v předmětu zprávy nebo kliknutím na hyperlinkový odkaz uvedený v textu obchodního sdělení.

8.5. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, obce, v níž má bydliště. Tyto informace mohou být kdykoliv použity v souvislosti se soutěžícím a jeho výkonu s použitím jeho jména ve sdělovacích prostředcích, v tištěných případně elektronických médiích, na webových stránkách Pořadatele, facebookový stránkách Pořadatele, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců a propagačním účelům.

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy Pořadatele.

9.2. Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Pořadatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play. Rozhodnutí podle tohoto článku je Pořadatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li Pořadatel např. k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

9.3. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Aktuální, úplné a závazné znění pravidel soutěže je k dispozici na webové adrese www.cemio.cz/sudoku. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@cemio.net.

V Praze dne 30. 9. 2017